Jacek Bożek (pierwszy od lewej), twórca i lider Klubu Gaja z przyjaciółmi podczas spotkania buddystów tybetańskich. Drobin, lato 1993