Z broszury przygotowanej przez wolontariuszy. Radom, 1996