Podziękowania dla państwa Bilskich za goszczenie wolontariuszek Korpusu