Od lewej: Jack Newman, Krzysztof Strzemeski, Aleksandra Gul, Robert Gardocki