Krzysztof Jan Główczyński przed Muzeum Etnograficznym, które powstało dzięki zaangażowaniu wolontariusza Olivera Chilsona. Lidzbark Welski, 2005