Tabliczka w budynku Muzeum Etnograficznego. Lidzbark Welski