Prosba Mary Ziemer o zatrudnienie w NKJO w Toruniu