Podanie o pracę Mary Melindy Ziemer

    Fot. ze zbiorów Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu