Kevin Baker (dyrektor do spraw programowych i szkoleń), Charles R. Baquet III (dyrektor Amerykańskiego Korpusu Pokoju) i tłumaczka z Ambasady na uroczystości zamykającej działania Korpusu w Polsce. Warszawa, Ambasada Stanów Zjednoczonych, 8 czerwca 2001