Krzysztof Strzemeski na uroczystości zamykającej działania Korpusu w Polsce. Warszawa, Ambasada Stanów Zjednoczonych, 8 czerwca 2001