Timothy Carroll (dyrektor Amerykańskiego Korpusu Pokoju w Polsce) na uroczystości zamykającej działania Korpusu w Polsce. Warszawa, Ambasada Stanów Zjednoczonych, 8 czerwca 2001