Lekcja prowadzona przez Patricka Chapmana w liceum ogólnokształcącym. Dobiegniew, listopad 1995

Wolontariusze

Swą służbę w naszym kraju odbyło blisko 1000 wolontariuszy. Przyjechali tutaj w piętnastu grupach, liczących od 28 do 132 osób – by realizować trzy programy: nauczanie języka angielskiego, rozwój drobnej przedsiębiorczości i ochrony środowiska. Pracowali w ramach dwuletnich umów w różnych instytucjach, organizacjach pozarządowych, urzędach miasta, parkach narodowych, muzeach, szkołach czy nowo powstających wtedy nauczycielskich kolegiach językowych – najczęściej w małych miejscowościach.

Zdjęcie powyżej przedstawia lekcję prowadzoną przez Patricka Chapmana w Liceum Ogólnokształcącym w Dobiegniewie w roku 1995. Fot. ze zbiorów Patricka Chapmana. 

Wolontariusze Programu Nauczania Języka Angielskiego działali w Polsce w 10 grupach w latach 1990-2001. W tym programie pracowała zdecydowana większość wolontariuszy, 670 osób. Pierwsi wolontariusze w ramach Programu Rozwój Drobnej Przedsiębiorczości przyjechali do Polski w październiku 1990 roku a ostatni wyjechali w marcu 1997 roku. Natomiast wolontariusze z Programu Ochrona Środowiska działali w Polsce od listopada 1991 roku do czerwca 2001 roku.