hands

Dokumenty z działalności Korpusu Pokoju w Polsce

Prezentujemy wybór dokumentów, broszur, newsletterów, plakatów i książek, ukazujących działalność Amerykańskiego Korpusu Pokoju w Polsce oraz jego źródła.

Powyżej: strona tytułowa broszury przygotowanej przez wolontariuszy Korpusu Pokoju. Radom, 1996.