Zamknięcie Korpusu Pokoju, 2001

Uroczystości związane z działalnością Korpusu Pokoju w Polsce

W czerwcu 2001 roku w siedzibie Ambasadora Stanów Zjednoczonych w Warszawie odbyła się uroczystość zamknięcia działalności przez Korpus Pokoju w Polsce, podczas której wręczane były pamiątkowe tablice.

Na zdjęciu powyżej: Daniel Fried, ambasador USA w Polsce, Grzegorz Tkaczyk, koordynator ds. organizacyjnych podczas szkoleń przygotowawczych w Radomiu w l. 1996-1999, Robert McClendon, dyrektor Amerykańskiego Korpusu Pokoju w Polsce, Warszawa, 8.06.2001 (zdjęcie ze zbiorów Grzegorza Tkaczyka).