szkolenia

Szkolenia wolontariuszy

Wolontariusz, aby dostać się do Korpusu, musiał przejść szczegółowy i − w opinii ich samych − często niełatwy, wielomiesięczny proces rekrutacyjny, a następnie intensywne, 11-tygodniowe szkolenie przygotowawcze, które odbywało się w Polsce, m.in. w Toruniu, Łodzi, Płocku czy Radomiu. Wolontariusze zdobywali wiedzę merytoryczną stosowną do profilu ich pobytu oraz umiejętności językowe, a także poznawali polską historię, kulturę i tradycję. Podczas szkolenia miała także edukacja zdrowotna.

Podczas 2-letniego pobytu wolontariusze byli doszkalani.