Kalendarium

4 czerwca 1989 – pierwsze częściowo wolne wybory parlamentarne w powojennej Polsce, w których sukces odnieśli przedstawiciele opozycji demokratycznej

Lipiec 1989 – ogłoszenie przez prezydenta Stanów Zjednoczonych podczas wizyty w Budapeszcie, że wolontariusze Korpusu Pokoju przybędą na Węgry i rozpoczną pierwszy program Korpusu Pokoju we wschodnioeuropejskim państwie

Wrzesień 1989 – nawiązanie przez polski rząd kontaktu z Amerykańskim Korpusem Pokoju i zgłoszenie zapotrzebowania na pomoc wolontariuszy

23 lutego 1990 – podpisanie umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Stanów Zjednoczonych w sprawie programu Amerykańskiego Korpusu Pokoju w Polsce

Marzec 1990 – przyjazd pracowników biura Korpusu Pokoju do Warszawy

Czerwiec 1990 – przyjazd do Polski pierwszej grupy wolontariuszy z programu nauczania języka angielskiego

Październik 1990 – przyjazd pierwszej grupy wolontariuszy z programu rozwoju drobnej przedsiębiorczości

Październik 1991 – założenie Polskiego Komitetu „Kobiety i Postęp” (działające w nim wolontariuszki organizowały konferencje, obozy i warsztaty, mające na celu pomoc kobietom w rozwiązywaniu problemów, dotyczących m.in. wyboru, planowania i realizacji kariery oraz kwestii związanych ze zdrowiem)

Listopad 1991 – przyjazd pierwszej grupy wolontariuszy z programu ochrony środowiska

Styczeń 1992 – dotacja Fundacji Liberty Bell (finansowanej przez prywatnego sponsora Edwarda Piszka, Amerykanina polskiego pochodzenia) na rzecz programu nauczania języka angielskiego w wysokości ok. 1,2 miliona dolarów

Sierpień 1997 – pierwszy zorganizowany przez wolontariuszki Korpusu Pokoju obóz GLOW „Dziewczęta Siłą Świata” w Wojsławicach dla kobiet w wieku 16–19 lat m.in. na temat osobistego rozwoju i poczucia własnej wartości

Maj 1998 – liczba wolontariuszy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i b. Związku Radzieckiego (Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Polska, Rumunia, Rosja, Słowacja, Ukraina) sięga 900

Czerwiec 2000 – Światowe Forum Demokracji na temat wolontariatu, współorganizowane i współfinansowane przez Korpus Pokoju w Polsce

Czerwiec 2001 – wyjazd ostatniej, piętnastej grupy wolontariuszy; Amerykański Korpus Pokoju kończy swoją misję w Polsce